HARMONOGRAM
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ (7 – 30.06.2017)
I SESJI POPRAWKOWEJ (11 – 17.09.2017)

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Joanna Marchwiak 7.06.2017 10.00
13.00
A 224 pisemny
ustny
14.09.2017 10.00 A 224 pisemny
ustny
Praktyczna nauka języka niemieckiego mgr Alina Zimna 7.06.2017 10.00
13.00
A 223 pisemny
ustny
14.09.2017 10.00 A 223 pisemny
ustny
Praktyczna nauka języka rosyjskiego dr Emilia Wojtczak 7.06.2017 10.00 B 204 pisemny
ustny
14.09.2017 10.00 B 204 pisemny
ustny
Gramatyka opisowa języka czeskiego prof. dr hab. Mieczysław Balowski 8.06.2017 16.00 B 311 pisemny
11.09.2017 16.00 B 311 pisemny