Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

II

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Aleksandra Zając 29.06.2020 r.
gr. I
10.00 Platforma

 MOODLE
pisemny

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Aleksandra Zając 28.06.2020r.
gr. II
weekendowa
15.00 Platforma

 MOODLE
pisemny

System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 26.06.2020r. 16.30 MS TEAMS
pisemny
(test- MS Forms)
System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 26.06.2020r. 16.30 MS TEAMS
pisemny
(test- MS Forms
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 23.06.2020 r.
gr. I
16.00 MS TEAMS
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 23.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
16.00 MS TEAMS
Język obcy mgr Joanna Marchwiak

 

22.06.2020 r. 10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Joanna Marchwiak

 

22.06.2020 r. 10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Małgorzata Skwarecka

 

22.06.2020 r. 10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE