HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTR LETNI 2019/2020

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Rok
studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data egzaminu Godzina Forma

Egzaminu

Data egzaminu poprawkowego
I rok

P

Patologia dr hab. Maciej Świat 30.06.2020 11.00 Teams
08.09.2020 11.00 Teams
Farmakologia mgr Małgorzata Nowak
Podstawy Pielęgniarstwa dr Wiesława Kołodziej 24.06.2020 18.00 Moodle
Badania fizykalne dr Wiesława Kołodziej 26.06.2020 18.00 Moodle
II rok

P

Język angielski mgr Iweta Draszczyk

mgr Joanna Marchwiak

22.06.2020 10:00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
11.09.2020
Podstawowa opieka zdrowotna dr Sonia Grychtoł 23.06.2020 10.00 Moodle
01.09.2020 10.00 Moodle
Pediatra i pielęgniarstwo pediatryczne dr Katarzyna Musioł 25.06.2020 15:00  
03.09.2020 15:00
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne dr hab. Roman Kurzbauer 24.06.2020 10:00 Moodle, Teams
14.09.2020 13:00 B202
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia dr hab. Roman Kurzbauer 01.07.2020 10:00 Moodle, Teams
14.09.2020 13:00 B202
III rok

P

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne lek.med. Piotr Duda 22.06.2020 15.30 e-mail-pisemny
09.09.2020 15.30 e-mail-pisemny
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne mgr Jolata Burgieł 29.06.2020 9:00 Moodle
07.09.2020 16:00 Moodle
Opieka paliatywna mgr Elżbieta Wasylewicz- 2 gr            mgr Krystyna Wolnik- 2 gr 23.06.2020 9:00 e-mail – test
08.09.20 9:00 e-mail – test