Harmonogram egzaminów- semestr zimowy 2017/2018

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Egzamin z przedmiotu-Historia Kultury Fizycznej będzie miał formę ustną.