%MINIFYHTMLaca0a2c4435f43ec73d5facb2535345d7%

Harmonogram egzaminów- semestr zimowy 2017/2018

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Egzamin z przedmiotu-Historia Kultury Fizycznej będzie miał formę ustną.