PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

                                    Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(13.06.2016 r. – 26.06.2016 r.)

Kierunek : Architektura

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2Geometria wykreślnaDr inż. arch. Jolanta Tofil21.06.2016r.9.00-12.00G202pisemny
Budownictwo ogólneMgr inż. arch. Michał Dąbek13.06.2016r.11.00-13.00G111pisemny
Podstawy urbanistykiProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk15.06.2016r.10.00-11.30G202pisemny
II / 4Język angielskiMgr Joanna Marchwiak

Mgr Małgorzata Skwarecka

14.06.2016r.9.00-10.00,

10.00-11.00

A227

A219

pisemny/

ustny

Instalacje budowlaneDr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz21.06.2016r.10.00-11.30G302pisemny
Projektowanie urbanistyczneProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk15.06.2016r.11.30-13.00G202pisemny
Historia architektury powszechnejDr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak23.06.2016r.9.00A339pisemny
III/6Organizacja procesu inwestycyjnego Dr inż. arch. Janusz Faron„0” 9.06.2016r.

„1” 16.06.2016r.

15.30-16.30G305pisemny
Prawo budowlane i urbanistyczneDr inż. arch. Henryk Zubel22.06.2016r.10.00-11.30G201pisemny
Projektowanie urbanistyczneProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk15.06.2016r.13.00-14.30G202pisemny

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

                                    Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(12.09.2016 r. – 23.09.2016r.)

Kierunek : Architektura

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2Geometria wykreślnaDr inż. arch. Jolanta Tofil20.09.2016r.9.00-12.00G202pisemny
Budownictwo ogólneMgr inż. arch. Michał Dąbek19.09.2016r.11.00-13.00G111pisemny
Podstawy urbanistykiProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk22.09.2016r.10.00-11.30G202pisemny
II / 4Język angielskiMgr Joanna Marchwiak

Mgr Małgorzata Skwarecka

23.09.2016r.9.00-10.00,

10.00-11.00

A227

A219

pisemny/

ustny

Instalacje budowlaneDr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz20.09.2016r.10.00-11.30G302pisemny
Projektowanie urbanistyczneProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk22.09.2016r.11.30-13.00G202pisemny
Historia architektury powszechnejDr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak30.06.2016r.9.00A339pisemny
III/6Organizacja procesu inwestycyjnego Dr inż. arch. Janusz Faron14.09.2016r.15.30-16.30G305pisemny
Prawo budowlane i urbanistyczneDr inż. arch. Henryk Zubel21.09.2016r.10.00-11.30G201pisemny
Projektowanie urbanistyczneProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk22.09.2016r.13.00-14.30G202pisemny