Konsultacje pracowników dydaktycznych Instytutu Kultury Fizycznej      – aktualizacja 08-09-2017 r. –
– sesja poprawkowa 11-17.09.2017 r.

Lp.

Nazwisko i Imię

Dzień Godzina Nr sali
1 dr hab Cholewa Jarosław 13-09-2017 10-12.00 317
2 mgr Galiński Witold 12-09-2017 9-10.00 J2
3 dr Gasilewski Jarosław 15-09-2017 11-12.30 Stadion PWSZ
4 mgr Goldman Jan 11-09-2017 17-17.45
5 mgr Jendrysek Marek 11-09-2017 11.00 J10
6 dr Kosmol – Żok Agnieszka 12-09-2017 10.30-12.00 339
7 dr Kunicki Marcin 13-09-2017 12.00 320
8 mgr Liszka Magdalena 11-09-2017 13.45-14.30  226
9 mgr Lukoszek Janusz 11-09-2017 8-9.30 Kryta pływalnia
10 dr Nowosielska-Swadźba Danuta 12-09-2017 10-11.30 336
11 mgr Ostrowska Agnieszka 11-09-2017 10-11.30 220c
12 mgr Parzonka Marcin 11.09.2017 9-10.00 J2
13 mgr Pierchała Sebastian 11.09.2017

12-09-2017

14-16.00

12-14.00

J1
14 dr hab. Pokora Ilona 19-09-2017 10.00 319
15 dr hab. Pośpiech Jerzy 15-09-2017 10-11.30 317
16 dr Samołyk Andrzej 15.09.2017 13-14.30
17 dr Sitko Błażej 11-09-2017 16-16.45 J2
18 mgr Toniarz Joanna 11-09-2017 8-8.45 (zmiana) J2
19 mgr Wawoczny Grzegorz 11-09-2017 8-9.00 336
20 mgr Wachowski Grzegorz 15-092017 10-11.30 J1
21 mgr Wiercińska Jolanta 11-09-2017 9-10.00 315
22 mgr Witkowski Miłosz 13-09-2017 12-12.45 220c
23 dr Zwolińska Danuta 12-09-2017 10-11.30

220c

inni: dr hab. Piotr Olender  14-09-2017 r.

Seminarzyści z roku akademickiego 2016/2017 (obecny III rok) proszeni są o rozliczenie z dokumentacji
(indeks, praca dyplomowa, karta obiegowa) w celu przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Termin rozliczenia się z indeksów oraz kart zaliczeniowo- egzaminacyjnych według organizacji roku akademickiego 2016/2017 przypada na dzień 20-09-2017 r.