Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1MatematykaDr hab. Andrzej Sładek15.02.2016r.9.00A332pisemny
II / 3Mechanika budowliDr inż. Norbert Buba ————– ———— ——–pisemny

 

 Fizyka budowliDr inż. Jan Antoni Rubin16.02.2016r.9.00G111pisemny
 Projektowanie urbanistyczneDr inż. arch. Wiesław Olejko 15.02.2016r.9.00
 G205pisemny
III/5Podstawy planowania miastProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk16.02.2016r.12.00G302pisemny
Projektowanie urbanistyczneProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk17.02.2016r.9.00G302pisemny
IV/7Konstrukcje budowlaneMgr inż. Andrzej Kuc ———– ———- ——-pisemny
Wybrane zagadnienia planowania przestrzennegoProf. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk16.02.2016r.13.30G302pisemny

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(15.02.2016 r. – 21.02.2016 r.)

Kierunek : Architektura