HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

03.02.2020-16.02.2020

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

*24.02.2020-01.03.2020

Rok akademicki: 2019/2020

Kierunek: pedagogika

specjalność: edukacja elementarna

                       ze specjalnością dodatkową j. obcy lub terapia psychopedagogiczna

 

Rok

Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Numer

sali

Forma egzaminu
 

 

 

II

Historia myśli pedagogicznej dr Ludmiła Nowacka 3.02.2020 14.00 217 pisemny
24.02.2020 14.00 136 ustny
Teoretyczne podstawy kształcenia wczesnoszkolnego dr Gabriela Kryk 6.02.2020 10.00 217 pisemny
27.02.2020 10.00 227 ustny
Pedagogika przedszkolna

z metodyką

dr Kornelia Solich 10.02.2020 10.00 217 pisemny
28.02.2020 9.00 228 pisemny
specjalność dodatkowa terapia psychopedagogiczna
Metody diagnozy i terapii pedagogicznej dr Urszula Kalicińska 4.02.2020 10.00 217 pisemny
26.02.2020 10.00 232 ustny
 

 

 

 

 

III

Psychologia wychowawcza

i społeczna

prof. dr hab. Władysław Łosiak 11.02.2020 10.00 217 pisemny
25.02.2020 10.00 217 pisemny
Pedagogika społeczna dr Beata Fedyn 4.02.2020 10.00 202 pisemny
24.02.2020 13.00 202 pisemny
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem

z trudnościami w nauce czytania i pisania

dr Urszula Kalicińska 5.02.2020 10.00 217 pisemny
26.02.2020 10.00 232 ustny
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem

z trudnościami w nauce matematyki

dr Urszula Kalicińska 12.02.2020 10.00 217 pisemny
27.02.2020 10.00 232 ustny

 Racibórz, 12.12.2019 r.