HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

28.01.2019 – 03.02.2019

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

*11-16.02.2019

Rok akademicki: 2018/2019

Kierunek: pedagogika

specjalność: edukacja elementarna

                       ze specjalnością dodatkową j. obcy lub terapia psychopedagogiczna

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Numer

sali

Forma egzaminu
 

 

 

I

Filozofia dr Zbigniew Wieczorek 28.01.2019 9.00 202 pisemny
12.02.2019 9.00 228 ustny
Psychologia ogólna prof. dr hab. Władysław Łosiak 1.02.2019 14.00 217 pisemny
15.02.2019 15.00 217 pisemny
Wprowadzenie

do pedagogiki

dr Ilona Gembalczyk 29.01.2019 10.00 217 pisemny
11.02.2019 10.00 236 ustny
 

 

 

II

Historia myśli pedagogicznej dr Ludmiła Nowacka 1.02.2019 15.00 202 Pisemny
13.02.2019 15.00 236 ustny
Teoretyczne podstawy kształcenia wczesnoszkolnego dr Gabriela Kryk 31.01.2019 10.00 227 pisemny
14.02.2019 10.00 227 ustny
Pedagogika przedszkolna

z metodyką

dr Kornelia Solich 28.01.2019 10.00 217 pisemny
15.02.2019 10.00 229 pisemny
specjalność dodatkowa terapia psychopedagogiczna
Metody diagnozy i terapii pedagogicznej dr Urszula Kalicińska 29.01.2019 10.00 202 pisemny
12.02.2019 14.00 228 ustny
 

 

 

 

 

III

Psychologia wychowawcza

i społeczna

prof. dr hab. Władysław Łosiak 1.02.2019 15.00 217 pisemny
15.02.2019 15.00 217 pisemny
Pedagogika społeczna dr Beata Fedyn 30.01.2019 12.00 202 pisemny
13.02.2019 10.00 228 pisemny
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem

z trudnościami w nauce czytania i pisania

dr Urszula Kalicińska 29.01.2019 11.00 202 pisemny
12.02.2019 14.00 228 ustny
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem

z trudnościami w nauce matematyki

dr Urszula Kalicińska 31.01.2019 15.00 202 pisemny
14.02.2019 14.00 228 ustny

Grupa weekendowa

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Numer

sali

Forma egzaminu
 

 

 

 

 

III

Psychologia wychowawcza

i społeczna

prof. dr hab. Władysław Łosiak 1.02.2019 15.00 217 pisemny
15.02.2019 15.00 217 pisemny
Pedagogika społeczna dr Beata Fedyn 3.02.2019 8.00 202 pisemny
16.02.2019 8.00 228 pisemny
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem

z trudnościami w nauce czytania i pisania

dr Urszula Kalicińska 2.02.2019 15.00 202 pisemny
12.02.2019 15.00 228 ustny
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem

z trudnościami w nauce matematyki

dr Urszula Kalicińska 31.01.2019 15.00 202 pisemny
14.02.2019 14.00 228 ustny

Racibórz, 5.12.2018 r.