PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(12.06.2019 r. – 23.06.2019 r.)

Kierunek : Architektura

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Geometria wykreślna dr inż. Jolanta Tofil 13.06.2019 10.00 G202 pisemny
Budownictwo ogólne dr inż. Jan Antoni Rubin 18.06.2019 9.00 G202 pisemny
  Podstawy urbanistyki prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 19.06.2019 10.00-11.30 G202 pisemny
II / 4 Język angielski mgr Zbigniew Tomala

prof. John Dee

17.06.2019 10.00 G305 pisemny/

ustny

Instalacje budowlane dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz 18.06.2019 10.00 G111 pisemny
Projektowanie urbanistyczne prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 19.06.2019 11.30-13.00 G202 pisemny
Architektura współczesna

i awangarda w architekturze

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak 13.06.2019 9.00 G302 pisemny
 

III/6

Organizacja procesu

inwestycyjnego

dr inż. Jan Antoni Rubin 18.06.2019 12.00 G202 pisemny
Prawo budowlane

i urbanistyczne

dr inż. arch. Henryk Zubel 17.06.2019 10.00 G201 pisemny
Podstawy planowania miast prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 19.06.2019 13.00-14.30 G202 pisemny

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(09.09.2019 r. – 15.09.2019 r.)

Kierunek : Architektura

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Geometria wykreślna dr inż. Jolanta Tofil 12.09.2019 10.00 G202 pisemny
Budownictwo ogólne dr inż. Jan Antoni Rubin 10.09.2019 9.00 G202 pisemny
  Podstawy urbanistyki prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 11.09.2019 10.00-11.30 G202 pisemny
II / 4 Język angielski mgr Zbigniew Tomala

prof. John Dee

10.09.2019 10.00 G305 pisemny/

ustny

Instalacje budowlane dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz 12.09.2019 10.00 G111 pisemny
Projektowanie urbanistyczne prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 11.09.2019 11.30-13.00 G202 pisemny
Architektura współczesna

i awangarda w architekturze

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak 9.09.2019 9.00 G302 pisemny
 

III/6

Organizacja procesu

inwestycyjnego

dr inż. Jan Antoni Rubin 10.09.2019 12.00 G202 pisemny
Prawo budowlane

 i urbanistyczne

dr inż. arch. Henryk Zubel 12.09.2019 10.00 G201 pisemny
Podstawy planowania miast prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 11.09.2019 13.00-14.30 G202 pisemny