PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(12.06.2019 r. – 23.06.2019 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Karolina Stanieczek 13.06.2019 10.00 G305 ustny
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 14.06.2019 9.30-10.30 A217 pisemny
Psychologia rozwojowa prof. dr hab. Władysław Łosiak 18.06.2019 10.00 A227 pisemny
Dydaktyka ogólna dr Henryk Fojcik 12.06.2019 10.00 G305 ustny
II / 4 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Karolina Stanieczek 13.06.2019 12.00 G305 ustny
Dydaktyka edukacji plastycznej dr Henryk Fojcik 12.06.2019 11.00 G305 ustny
Język angielski mgr Zbigniew Tomala 18.06.2019 10.00 G305 pisemny/

ustny

 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(09.09.2019 r. – 15.09.2019 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Karolina Stanieczek 10.09.2019 10.00 G204 ustny
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 9.09.2019 11.00 A235 pisemny
Psychologia rozwojowa prof. dr hab. Władysław Łosiak 13.09.2019 10.00 A229 pisemny
Dydaktyka ogólna dr Henryk Fojcik 11.09.2019 10.00 G305 ustny
II / 4 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Karolina Stanieczek 10.09.2019 11.00 G204 ustny
Dydaktyka edukacji plastycznej dr Henryk Fojcik 11.09.2019 11.00 G305 ustny
Język angielski mgr Zbigniew Tomala 10.09.2019 10.00 G305 pisemny/

ustny