HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

22.06.2020-15.07.2020

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

01-13.09.2020

Rok akademicki: 2019/2020

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-jednolite studia magisterskie             

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina

 

Forma egzaminu
 

 

 

I

Wprowadzenie do pedagogiki Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 6.07. 2020 15.00-16.00 pisemny/e-mail
10.09.2020 15.00-16.00 pisemny/e-mail
Historia  myśli pedagogicznej Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 29.06.2020 15.00-16.00 pisemny/e-mail
11.09.2020 15.00-16.00 pisemny/e-mail
Podstawy pedagogiki przedszkolnej Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. 22.06.2020 15.30 pisemny/e-mail
8.09.2020 15.30 pisemny/e-mail
Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. 24.06.2020 15.30 pisemny/e-mail