HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

03.02.2020-16.02.2020

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

*24.02.2020-01.03.2020

Rok akademicki: 2019/2020

Kierunek: pedagogika

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

                      

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Numer

sali

Forma egzaminu
 

 

 

I

 

Filozofia

dr Zbigniew Wieczorek 6.02.2020 9.00 202 pisemny
27.02.2020 9.00 342 ustny
Psychologia ogólna prof. dr hab. Władysław Łosiak 11.02.2020 11.00 217 pisemny
25.02.2020 10.00 217 pisemny
Wprowadzenie do pedagogiki dr Beata Fedyn 12.02.2020 8.00 202 pisemny
24.02.2020 13.00 202 ustny
 

 

 

 

II

Psychologia wychowawcza

i społeczna

prof. dr hab. Władysław Łosiak 11.02.2020 10.00 217 pisemny
25.02.2020 10.00 217 pisemny
Edukacja zdrowotna dr Beata Fedyn 12.02.2020 10.00 202 pisemny
24.02.2020 13.00 202 pisemny
Patologie społeczne dr hab. Danuta Raś, prof. uczelni 6.02.2020 8.30 219 pisemny
27.02.2020 8.30 220b ustny
Pedagogika specjalna dr hab. Danuta Raś, prof. uczelni 14.02.2020 8.30 219 pisemny
28.02.2020 9.30 220b ustny
blok przedmiotów do wyboru z zakresu terapii pedagogicznej
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej dr Urszula Kalicińska 5.02.2020 12.00 217 pisemny
26.02.2020 10.00 232 ustny
 

III

Pedagogika resocjalizacyjna dr hab. Danuta Raś, prof. uczelni 6.02.2020 10.00 219 pisemny
27.02.2020 9.30 220b ustny
Metodyka pracy resocjalizacyjnej dr hab. Danuta Raś, prof. uczelni 14.02.2020 10.00 219 pisemny
28.02.2020 9.30 220b ustny

 Racibórz, 12.12.2019 r.