HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

22.06.2020-15.07.2020

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

01-13.09.2020

Rok akademicki: 2019/2020

Kierunek: pedagogika

moduł specjalnościowy/specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

studia stacjonarne                 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina/

forma egzaminu

Rodzaj technologii informatycznej
 

 

 

 

I

Historia myśli pedagogicznej dr Ludmiła Nowacka 22.06.2020 15.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
2.09.2020 15.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
Teoretyczne podstawy wychowania dr Adam Musioł 1.07.2020 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
10.09.2020 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
Teoretyczne podstawy kształcenia dr Adam Musioł 24.06.2020 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
3.09.2020 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
Pedagogika specjalna dr Monika Urbanek 6.07.2020 10.00

pisemny

Platforma e- learningowa Moodle
8.09.2020 10.00

pisemny

Platforma  e- learningowa Moodle
Metodyka pracy profilaktyczno – wychowawczej

w środowisku otwartym

mgr Beata Gawłowska 29.06.2020 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
7.09.2020 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
 

 

 

 

 

 

II

Pedagogika społeczna dr Beata Fedyn 30.06.2020 11.00

pisemny

Platforma e- learningowa Moodle
1.09.2020 11.00

pisemny

Platforma e- learningowa Moodle
Język angielski

Język niemiecki

mgr Iweta Draszczyk

mgr Alina Zimna

 

22.06.2020

 

10.00

pisemny, ustny

Platforma  e- learningowa Moodle/

Office 365  (MS Teams)

11.09.2020 10.00

pisemny, ustny

Platforma   e- learningowa Moodle/

Office 365 (MS Teams)

Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej mgr Beata Gawłowska 6.07.2020 12.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
7.09.2020 12.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
III Prawne podstawy resocjalizacji dr Grzegorz Chrószcz 23.06.2020 8.00 – 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)
08.09.2020 8.00 – 10.00

ustny

Office 365  (MS Teams)