HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

18.06-1.07.2018

 

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

10-14.09.2018

 

Rok akademicki: 2017/2018

Kierunek: pedagogika

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

studia stacjonarne  

               

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Forma egzaminu Numer

sali

 

 

 

I

Historia myśli pedagogicznej dr Ludmiła Nowacka 18.06.2018 16.00 pisemny 217
10.09.2018 16.00 pisemny 228
Teoretyczne podstawy kształcenia dr Jolanta Gabzdyl 21.06.2018 13.00 pisemny 217
13.09.2018 14.30 pisemny 228
Metodyka pracy profilaktyczno – wychowawczej

w środowisku otwartym

mgr Urszula Oleś 25.06.2018 9.00 pisemny 217
11.09.2018 9.00 ustny 226
 

 

 

 

 

 

II

Pedagogika społeczna dr Beata Fedyn 21.06.2018 12.00 pisemny 202
12.09.2018 10.00 pisemny 228
Język angielski

Język niemiecki

mgr Katarzyna Stadnik mgr Alina Zimna 18.06.2018 10.00 13.00 pisemny ustny 225

223

13.09.2018 10.00  221
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej mgr Urszula Oleś 25.06.2018 10.30 pisemny 217
11.09.2018 10.00 ustny 226
III Prawne podstawy resocjalizacji mgr Krzysztof Szydłowski 18.06.2018 16.00 ustny 219
10.09.2018 16.00 ustny 219

 

Racibórz, 18.04.2018 r.