HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

28.01.2019 – 03.02.2019

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ

*11-16.02.2019

Rok akademicki: 2018/2019

Kierunek: pedagogika

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna                     

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina Numer

sali

Forma egzaminu
 

 

 

I

 

Filozofia

dr Zbigniew Wieczorek 28.01.2019 9.00 202 Pisemny
12.02.2019 9.00 228 ustny
Psychologia ogólna prof. dr hab. Władysław Łosiak 1.02.2019 14.00 217 pisemny
15.02.2019 15.00 217 pisemny
Wprowadzenie do pedagogiki dr Ilona Gembalczyk 29.01.2019 10.00 217 pisemny
11.02.2019 10.00 236 ustny
Teoretyczne podstawy wychowania dr Ludmiła Nowacka 31.01.2019 15.00 217 Pisemny
13.02.2019 16.00 236 ustny
 

 

 

 

II

Psychologia wychowawcza

i społeczna

prof. dr hab. Władysław Łosiak 1.02.2019 15.00 217 pisemny
15.02.2019 15.00 217 pisemny
Edukacja zdrowotna dr Beata Fedyn 30.01.2019 10.00 202 pisemny
13.02.2019 10.00 228 pisemny
Patologie społeczne dr hab. Danuta Raś, prof. nadzw. 31.01.2019 8.30 219 pisemny
11.02.2019 16.00 220b ustny
Pedagogika specjalna dr hab. Danuta Raś, prof. nadzw. 28.01.2019 15.30 219 pisemny
12.02.2019 16.00 220b ustny
blok przedmiotów do wyboru z zakresu terapii pedagogicznej
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej dr Urszula Kalicińska 29.01.2019 12.00 202 pisemny
14.02.2019 14.00 228 ustny
 

III

Pedagogika resocjalizacyjna dr hab. Danuta Raś, prof. nadzw. 31.01.2019 10.00 219 pisemny
11.02.2019 16.00 220b ustny
Metodyka pracy resocjalizacyjnej dr Monika Urbanek 28.01.2019 10.00 219 pisemny
14.02.2019 10.00 220b ustny

 

Racibórz, 5.12.2018 r.