PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
Studia stacjonarne – semestr letni
HARMONOGRAM EGZAMINÓW
(18.06.2018 r. – 01.07.2018 r.)
Kierunek : Automatyka i Robotyka
Rok/
Semestr
studiów
Przedmiot
 
Egzaminator
 
Data
 
Godzina
 
Nr sali
 
Forma egz.
I / 2
Matematyka ogólna
dr Irena Wistuba – gr. I
19.06.2018 r.
10.00
 A 339
pisemny
dr Grażyna Łydzińska – gr. II
23.06.2018 r.
10.00
A 330
Mechanika ogólna
 
dr inż. Norbert Buba
22.06.2018 r.
16.00
A320
pisemny
Zapis konstrukcji z grafiką inżynierską
dr hab. inż. Bogdan Wysogląd
27.06.2018r. – gr. I 
24.06.2018r. – gr II
10.00
10.00
A 320
pisemny
II / 4
Język angielski
mgr Katarzyna Stadnik
19.06.2018 r.
9.00
13.00
 A 225
pisemny
ustny
Metody numeryczne
dr inż. Małgorzata Kuchta
28.06.2018 r.
21.06.2018 r.
27.06.2018 r.

 

10.00 – gr I
16.00 – gr II
A 339
A320
pisemny
Elektronika i techniki mikroprocesorowe
dr inż. Piotr Kalus
18.06.2018 r.
23.06.2018 r.
14.30   16.15
9.00
A 320
pisemny
Regulacja automatycznych procesów dyskretnych i ciągłych
prof. dr hab. inż. Gabriel Kost
22.06.2018 r.
13.20
17.20
A 320
 B 301
pisemny
III/6
Projektowanie układów cyfrowych
dr inż. Piotr Kalus
23.06.2018 r.
9.00
B 320
pisemny
Modelowanie i optymalizacja układów automatyki / AP
dr inż. Andrzej Kowolik
22.06.2018 r.
16.00
B 302
pisemny
Elementy, układy i systemy automatyki przemysłowej /AP
dr inż. Grzegorz Gołda
30.06.2018 r.
9.00
B 301
pisemny