%MINIFYHTML8526ed34e24c19d9ebac1809991e19ae7%

Studenci I oraz II roku kier. Architektura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wychowanie fizyczne, Turystyka i Rekreacja!

 

Starosta roku (lub inna jedna wyznaczona osoba) proszę, aby przyszła do Działu Obsługi Studenta pok. 132 w celu odebrania kart zaliczeniowych. Karty zaliczeń odbiera jedna osoba.