Wiedza o państwie i prawie – dr hab. Rafał Riedel 16.02.2018 r. godz. 15.00-16.00 sala 330
Organizacja i zarządzanie – dr hab. Leszek Karczewski 09.02.2018 r. godz. 16.00 sala 340