Uprzejmie proszę grupowych I roku filologii angielskiej, języka angielskiego i języka niemieckiego o zgłoszenie się do Działu Obsługi Studenta, pok. 130.