%MINIFYHTMLe927982aeb83f7c9fe2992cb64ec81fe7%

Uwaga studenci I roku kier. Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Architektura

Indeksy dla studentów I roku studenci mogą odebrać w Dziale Obsługi Studenta w pok. 131-2 (od poniedziałku do czwartku od 9.30 do 14.00, piątki od 9.30 do 16.00).

Proszę „zebrać się” większą grupą i przyjść po odbiór.

WAŻNE!!! JEŻELI KTOŚ JESZCZE NIE ZAPŁACIŁ ZA INDEKS, PROSZĘ WPŁACIĆ W KASIE W POK. NR 111 I DOWÓD WPŁATY WZIĄĆ ZE SOBĄ!