Skierowania na praktykę są do odebrania w dziale praktyk. Proszę dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia NNW.