Kierunki: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Architektura

Starosta (Grupowy) proszę, aby zebrał wszystkie legitymacje od studentów, którzy MAJĄ ZALICZONY semestr II letni studiów. Zebrane legitymacje proszę przynieść do Działu Obsługi Studenta w celu przedłużenia ich ważności.