%MINIFYHTML70ceaf684b8353983844d11b1b4c96d87%

Kierunki: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja, Architektura

Starosta (Grupowy) proszę, aby zebrał wszystkie legitymacje od studentów, którzy MAJĄ ZALICZONY semestr II letni studiów. Zebrane legitymacje proszę przynieść do Działu Obsługi Studenta w celu przedłużenia ich ważności.