Informujemy, że 22-03-2019 r. w sali 317  godz. 14.45-17.00 odbędą się obowiązkowe zajęcia z mgr Krzysztofem Szydłowskim.
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej jest przedmiotem obowiązkowym wynikającym z realizacji planu studiów kierunku wychowanie fizyczne (rok II)

Zajęcia dotyczą grupy 1 (ogólnej)
Zajęcia dla grupy sportowej zostaną uzgodnione w późniejszym terminie.

Obecność obowiązkowa.