Dzienniki praktyk należy przynieść do uczelnianego opiekuna praktyk mgr. Grzegorza Wachowskiego do 9 listopada 2018 r.