%MINIFYHTML96e3062fc4c77868a58d589797b75f9b7%

Dzienniki praktyk należy przynieść do uczelnianego opiekuna praktyk mgr. Grzegorza Wachowskiego do 9 listopada 2018 r.