Studenci III roku kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych!

 

Starosta roku (lub inna jedna wyznaczona osoba) proszę, aby przyszła do Działu Obsługi Studenta pok. 132 w celu odebrania kart zaliczeniowych. Karty zaliczeń odbiera jedna osoba.