Rejestracja prac dyplomowych dla studentów III roku kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) w godzinach od 9.30 do 14.00 w Dziale Obsługi Studenta (pok. A131-2).

Proszę obowiązkowo bardzo dokładnie zapoznać się z „Warunkami przystąpienia studentów do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2016/2017” (dokument jest zamieszczony na stronie internetowej Uczelni).

Rejestrowane będą prace tylko wraz z pełnym kompletem dokumentów. Prace, których temat różni się od wcześniej zaakceptowanego tematu pracy przez Dyrekcję Instytutu, nie zostaną zarejestrowane (temat pracy należy sprawdzić na swoim < tzw. internetowym koncie studenckim> lub bezpośrednio u Promotora.

Termin obrony przewidziany jest na dzień 5 lipca 2017 (środa) od godziny 9.00. Harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.