Dyrekcja Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki zaprasza studentów III roku Pedagogiki oraz Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na uroczyste zakończenie studiów, które odbędzie się 30 czerwca 2016 o godz. 11.00 w auli DS.