Informujemy seminarzystów dr Danuty Nowosielskiej- Swadźby (III roku WF) o obowiązkowym spotkaniu,

które odbędzie się w czwartek (11-05-2017 r.) godz. 10.00 gabinet 336 (sekretariat IKF)