Studenci III roku Wychowania Fizycznego proszeni są o składanie Dzienników Praktyk z Praktyki Śródrocznej (40 godzin) do 30 kwietnia 2017 r.

Dokumentację należy złożyć w Dziale Praktyk u Pani mgr Bożeny Olchawy (p. 118).

Niedopełnienie obowiązku skutkuje obniżeniem oceny.