Informujemy studentówkierunku Wychowanie Fizyczne ( III rok), iż ostateczny termin rozliczenia się z praktyk to zień 15-11-2017 r.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku proszone są o dostarczenie dokumentacji do Działu Praktyk

(Sekretariat IKFiZ)