Studenci I oraz II roku kierunku Administracja, Bezpieczeństwo Państwa oraz Automatyka i Robotyka!

Grupowy/Starosta proszę o zgłoszenie się do Działu Obsługi Studenta pok. 131-2 w celu odebrania kart zaliczeniowych dla swoich grup.