Konsultacje wykładowców IKF 2015 / 2016

-sesja poprawkowa 12-23.09.2016 r. –

Lp.

Nazwisko i Imię

Termin Nr sali Godzina
1 dr hab Cholewa Jarosław 14-09-2016 r. 336 (gabinet)      9.00
2 mgr Galiński Witold 13-09-2016 r           J2     14.30
3 dr Gasilewski Jarosław 21-09-2016 r. Stadion   11.00-12.00
4 mgr Goldman Jan 14-09-2016 r.         333     17.30
5 mgr Jendrysek Marek 16-09-2016 r.          J10     11.00
6 dr Kosmol – Żok Agnieszka 14-09-2016 r.          317     11.00
7 dr Kunicki Marcin 14-09-2016 r kryta pływalnia     11.00
8 mgr Lukoszek Janusz  12-09-2016 r.  kryta pływalnia   14.30-16.00
9 dr Nowosielska-Swadźba Danuta  13-09-2016 r.          319     10.00
10 dr hab. Olender Piotr  13-09-2016 r.
20-09-2016 r.
         334     10.00
11 mgr Parzonka Marcin 16-09-2016 r.           J2  15.30-17.00
12 mgr Pakulec Krzysztof 16-09-2016 r.          J2   8.00-12.00
13 mgr Pierchała Sebastian  13-09-2016 r.
15-09-2016 r.
          J1 10.00-12.00
11.00-13.00
14 dr hab. Pośpiech Jerzy 22-09-2016 r.          317     9.00
15 prof. dr hab. Raczek Joachim  12-09-2016 r.          334     11.00
16 dr Samołyk Andrzej  19-09-2016 r.  9.00-13.00
17 dr Sroka Marek  12-09-2016 r.          317      9.00
18 dr Szyngiera Władysław 12-09-2016 r Stadion   10.00-12.00
19 mgr Toniarz Joanna 05-09-2016 r.          J2   13.00-14.00
20 mgr Wachowski Grzegorz 13-09-2016 r.          J1   10.00-12.00
21 mgr Wiercińska Jolanta 12-09-2016 r.

14-09-2016r.

        315   9.00-10.00

13.00-14.00

22 dr Zwolińska Danuta 12-09-2016 r.
19-09-2016 r.
       220 c

10.00-12.00