%MINIFYHTML5a3a2b6f7eec400df73afa814ec14ec07%

Konsultacje wykładowców IKF 2015 / 2016

-sesja poprawkowa 12-23.09.2016 r. –

Lp.

Nazwisko i Imię

TerminNr saliGodzina
1dr habCholewa Jarosław14-09-2016 r.336 (gabinet)     9.00
2mgrGaliński Witold13-09-2016 r          J2    14.30
3drGasilewski Jarosław21-09-2016 r.Stadion  11.00-12.00
4mgrGoldman Jan14-09-2016 r.        333    17.30
5mgrJendrysek Marek16-09-2016 r.         J10    11.00
6drKosmol – Żok Agnieszka14-09-2016 r.         317    11.00
7drKunicki Marcin14-09-2016 rkryta pływalnia    11.00
8mgrLukoszek Janusz 12-09-2016 r. kryta pływalnia  14.30-16.00
9drNowosielska-Swadźba Danuta 13-09-2016 r.         319    10.00
10dr hab.Olender Piotr 13-09-2016 r.
20-09-2016 r.
         334    10.00
11mgrParzonka Marcin16-09-2016 r.          J2 15.30-17.00
12mgrPakulec Krzysztof16-09-2016 r.         J2  8.00-12.00
13mgrPierchała Sebastian 13-09-2016 r.
15-09-2016 r.
          J110.00-12.00
11.00-13.00
14dr hab.Pośpiech Jerzy22-09-2016 r.         317    9.00
15prof. dr hab.Raczek Joachim 12-09-2016 r.         334    11.00
16drSamołyk Andrzej 19-09-2016 r. 9.00-13.00
17drSroka Marek 12-09-2016 r.         317     9.00
18drSzyngiera Władysław12-09-2016 rStadion  10.00-12.00
19mgrToniarz Joanna05-09-2016 r.         J2  13.00-14.00
20mgrWachowski Grzegorz13-09-2016 r.         J1  10.00-12.00
21mgrWiercińska Jolanta12-09-2016 r.

14-09-2016r.

        315  9.00-10.00

13.00-14.00

22drZwolińska Danuta12-09-2016 r.
19-09-2016 r.
       220 c

10.00-12.00