Studentów kierunku: Administracja , którzy zdali egzamin dyplomowy w dniu 05.09.2018 r. zapraszamy do odbioru dyplomu ukończenia studiów w sekretariacie ISS pok. 323 w godz. 8.00-15.00.