Studentów kierunku: Administracja , którzy zdali egzamin dyplomowy w dniach od 02.07.2018 r. do 03.07.2018 r. zapraszamy do odbioru dyplomu ukończenia studiów w sekretariacie ISS pok. 323 w godz. 8.00-15.00.