Wobec braku Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu

ogłaszamy

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
NA PODSTAWIE ORDYNACJI WYBORCZEJ REGULAMINU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

  • 18 października 2017 roku do 2 listopada 2017 roku – zgłaszanie kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu, w godzinach od 13.00 do 13.15 w siedzibie RUSS , pokój 141, budynek „A” przy ul. Słowackiego 55,
  • 2 listopada 2017 roku, godzina 14.00 ogłoszenie listy kandydatów do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu,

KLIKNIJ I POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

  • 3 listopada – 4 listopada 2017 roku – kampania wyborcza,
  • 6-7-8 listopada 2017 roku  I tura wyborów, w godzinach od 9.00 do 14.00  do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu, w budynkach przy ul. Łąkowej 31a, Lwowskiej 9 oraz Słowackiego 55,
  • 8 listopada 2017 roku godzina 18.00 – ogłoszenie wyników wyborów,
  • 9 listopada 2017 r., 10 listopada 2017 r., 14 listopada 2017 r.,  II tura wyborów w przypadku nie osiągnięcia quorum w I turze, w godzinach od 9.00 do 14.00 w  budynkach przy ul. Łąkowej 31a, Lwowskiej 9 oraz Słowackiego 55,
  • 14 listopada godzina 18.00 ogłoszenie wyników wyborów

 

Damian Ruszel – członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu

Paweł Fiałkowski -Przewodniczący Rady Mieszkańców DS. członek RUSS