Zajęcia z dnia 11.05.2018 r. z dr. hab. Leszkiem Karczewskim zostaną przeprowadzone w dniu 10.05.2018 r. w czwartek w godzinach 11.30-15.30 w sali 342.