Dodatkowe konsultacje z dr Danutą Nowosielską- Swadźba odbędą się:
10-06-2017 r. g. 10.00 s. 319 ANTROPOLOGIA
10-06-2017 r. g. 11.00 s. 319 BIOCHEMIA