Konsultacje – dr Henryk Kretek 19.09.2017 r. godz. 12.00 sala 342.