KONSULTACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 – sesja poprawkowa 24.02.-01.03.2020 r.