INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

KONSULTACJE  W SESJI EGZAMINACYJNEJ 22.06.2020-15.07.2020

SESJI EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ 1-13.09.2020

ROK AKADEMICKI  2019/2020             

LP.

IMIĘ I NAZWISKO SESJA EGZAMINACYJNA 22.06.2020 -15.07.2020  

 

GODZINA

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

1-13.09.2020

 

 

GODZINA

FORMA KONSULTACJI
1. prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. poniedziałek 12.30-14.00 poniedziałek 12.30-14.00 adouskova@gmail.com
2. dr Beata Fedyn 23.06.2020

30.06.2020

7.07.2020

14.07.2020

9.30-11.00

9.30-11.00

14.00-15.30

9.30-11.00

1.09.2020

8.09.2020

 

9.30-11.00

9.30-11.00

beata.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl

zdalna platforma komunikacji Moodle

lub

telefonicznie: 691 838 743

3. dr Jolanta Gabzdyl czwartek 11.00-12.30 czwartek 11.00-12.30 telefonicznie: 512 606 017
4. mgr Beata Gawłowska wtorek 9.00-10.30 poniedziałek

czwartek 3.09.2020

8.30-10.00

13.00-14.30

beata.gawlowska@pwsz.raciborz.edu.pl
5. dr Ilona Gembalczyk 24.06.2020

1.07.2020

8.07.2020

15.07.2020

9.30-11.00

9.30-11.00

9.30-11.00  9.30-11.00

4.09.2020

9.09.2020

9.30-11.00

9.30-11.00

ilona.gembalczyk@pwsz.raciborz.edu.pl

zdalna platforma komunikacji Moodle

6. dr Teresa Jemczura 25.06. 2020

02.07. 2020

09.07. 2020

13.07.2020

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

4.09.2020

11.09.2020

9.00 – 10.30

9.00 – 10.30

 

teresa.jemczura@pwsz.raciborz.edu.pl

 

7. mgr Zofia Jędorowicz 23.06.2020

30.06.2020

07.07.2020

14.07.2020

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

 

04.09.2020

11.09.2020

 

 

9.00 – 10.30

9.00 – 10.30

 

zofia.jedorowicz@pwsz.raciborz.edu.pl

telefonicznie: 661 919 301

8. dr Urszula Kalicińska 25.06.2020

29.06.2020

9.07.2020

13.07.2020

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

10.30-12.00

04.09.2020

08.09.2020

10.30 – 12.00

10.30 – 12.00

MS Teams

urszula.kalicinska@gmail.com

tel. 603 945 714

9. prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. piątek 8.30-10.00 piątek 8.30-10.00 skype: nazwa użytkownika:  bkasacova
e-mail: bkasacova@gmail.com
10. dr Gabriela Kryk środa 12.00-13.30 środa 12.00-13.30 604 145 541

możliwa inna forma po ustaleniu telefonicznym

11. prof. dr hab. Władysław Łosiak 23.06.2020 9.00-10.30 8.09.2020 9.00-10.30  

wladyslaw.losiak@uj.edu.pl

 

12. dr Adam Musioł środa 10.00-11.30 środa 10.00-11.30 adam-musiol@o2.pl

lub

telefonicznie: 693 399 859

13. dr Ludmiła Nowacka 22.06.2020

29.06.2020

06.07.2020

13.07.2020

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

 

02.09.2020

09.09.2020

 

13.30-15.00

13.30-15.00

ludmila.nowacka@pwsz.raciborz.edu.pl

telefonicznie: 663 950 071

 

14. dr hab. Danuta Raś, prof. Uczelni  

piątek

 

8.15-9.00  

piątek

 

8.15-9.00 danutaras@onet.pl

lub

telefonicznie: 606 938 619

15. dr Kornelia Solich 25.06.2020

29.06.2020

6.07.2020

9.07.2020

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

 

1.09.2020

7.09.2020

 

11.00-12.30

9.00-10.30

kornelia.solich@pwsz.raciborz.edu.pl

platforma komunikacji Moodle

komunikator Messenger (Facebook)

16. mgr Ewa Świerczek poniedziałek 10.00-11.30 poniedziałek

czwartek 3.09.2020

10.00-11.30

9.00-10.30

 

telefonicznie lub

MS Teams

17. dr Monika Urbanek 23.06.2020

30.06.2020

07.07.2020

14.07.2020

10.00 – 11.30

10.00 – 11.30

10.00 – 11.30

10.00 – 11.30

03.09.2020

08.09.2020

10.00-11.30

11.00 – 12.30

monika.urbanek@pwsz.raciborz.edu.pl

Messenger