Rok studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data Godzina Nr Sali Forma egzaminu
I

Specjalność:

WF

Anatomia dr Andrzej Samołyk
Antropologia dr Danuta Nowosielska – Swadźba
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl
Dydaktyka ogólna dr Jolanta Gabzdyl
II

WF

Biochemia dr Danuta Nowosielska – Swadźba
Antropomotoryka prof. dr hab. Joachim Raczek
Metodyka WF dr hab. Jerzy Pośpiech
Teoria sportu dr hab. Jarosław Cholewa
Język obcy
Teoria i metodyka sportów indywidualnych dr Jarosław Gasilewski
III

Specjalność:

Odnowa Biologiczna

Teoria WF dr Agnieszka Kosmol – Żok
Masaż sportowy dr Andrzej Samołyk
III

Specjalność:

Instruktorsko – Trenerska

Teoria WF dr Agnieszka Kosmol – Żok
Metodyka i praktyka specjalizacji Pływanie dr Marcin Kunicki
Fitness mgr Krzysztof Pakulec
Piłka nożna

dr Władysław Szyngiera

Piłka siatkowa

mgr Witold Galiński

III

Specjalność:

Wychowanie Fizyczne w Szkole

Rodzaj zajęć : Gimnastyka Korekcyjno – Kompensacyjna
Teoria WF dr Agnieszka Kosmol – Żok
Metodyka zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dr Danuta Zwolińska
Metody i zasady oceny postawy ciała dr Danuta Zwolińska
 

III

Specjalność:

Trener Personalny

Teoria WF dr Agnieszka Kosmol – Żok
Teoretyczne podstawy treningu personalnego mgr Krzysztof Pakulec
Trening personalny mgr Krzysztof Pakulec
Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji dr Marek Sroka
Żywienie sportowca – dietetyka, suplementacja i poradnictwo żywieniowe dr Andrzej Samołyk