Lista placówek z którymi PWSZ ma podpisane porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z oddziałami Integracyjnymi nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
 • Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu
 • Zakład Karny w Raciborzu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
 • Szkoła Podstawopwa nr 18 w Raciborzu
 • Gimnazjum nr 1 w Raciborzu
 • Gimnazjum nr 3 w Raciborzu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
 • Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
 • Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
 • Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu
 • Zakład Poprawczy w Zawierciu
 • Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju
 • Zakład karny w Głubczycach
 • Sąd Okregowy w Głubczyucach
 • Centrum Młodziezowe PRZYSTAŃ w Raciborzu
 • Starostwo Powiatowe w Wodzisłaiu Śląskim
 • Urząd Miasta Rydułtowy
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodziezy i Rodziny POMOCNA DŁOŃ w Raciborzu
 • Muzeum w Raciborzu
 • Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
 • Starostwo Powiatowe w Raciborzu
 • Urząd Gminy w Krzyżanowicach
 • Urząd Miasta w Tychach
 • Gimnazjum nr 2 w Głubczycach
 • PZU Inspektorat w Rybniku
 • Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalen ASK w Raciborzu
 • Żłobek w Raciborzu
 • Biuro Rachunkowe w Rybniku mgr Alina Strzałka
 • Gminne Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich
 • Młodziezowy Dom Kultury w Raciborzu
 • Raciborskie Centru Kultury w Raciborzu
 • Gimnazjum nr 2 w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
 • Urząd Skarbowy w Raciborzu
 • Staroswto Powaitowe w Rybniku
 • Mieski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach
 • Urząd Gminy w Nędzy
 • Urząd Miasta w Pszowie
 • Urząd Gminy Kornowac
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
 • PZU Życie SA Oddział w Bielsku Białej
 • Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w raciborzu
 • Elektrownia „RYBNIK” S.A. w Rybniku
 • Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu
 • Przedszkole nr 13 w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrzu
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu
 • Urząd Miasta w Piekarach Śląskich
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
 • Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku
 • Specjalny Opśrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
 • Dom Dziecka w Rybniku
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
 • Urząd Miasta Knurów
 • Urząd Skarbowy w Wodzisłwiu Śląskim
 • Biuro rachunkowew Rybniku Beata Forajter
 • Bank Gosppodarki Żywnościowej SA Oddział Regionalny w Katowicach
 • Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
 • Archiwum Państwowe w Katowicach
 • Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
 • Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim
 • Urząd Gminy w Pilchowiach
 • ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rydułtowach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 • Świetlica Dziecięco-Młodzieżowa ISKIERKA prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju dzielnicy Studzienna
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
 • Mieksi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach
 • Zespół Szkół nr 2 w Wodzisłaiu Śląskim
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju
 • Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
 • Prudnickie Centru Medyczne S.A. NZOZ w Prudniku
 • Urząd Gminy w Gorzycach
 • „PROMYK” Placówka Całodobowa dla Osób starszych i niepełnosprawnych w Pietrowicach Wielich
 • Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
 • Ośrodek Pomocy Społecxznej w Jastrzębiu Zdroju
 • PRE VAC Sp. Zo.o w Rogowie
 • SGS-SERVICE SP. Zo.o w Raciborzu
 • EURO BAN S.A. w Wodzisłaiu Śląskim
 • ELEKTRO-STER SP. ZO.O W Raciborzu
 • SGL CARBON S.A. w Raciborzu
 • Przedsiębiorswto Projektowo-Wdrożeniowe KOLTECH w Raciborzu
 • Raciborskie Media Ireneusz Burek i wspólnicy w Raciborzu
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnicy Studzienna w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pskowicach
 • ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu
 • MARGOMEDIA sp. Zo.o w Raciborzu
 • Zespół Świetlic Opiekuńczo-Terapeutycznych w Krzanowicach
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
 • Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ S.A. w Ustroniu
 • SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
 • Wielofunkcyjna Plaćówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu
 • Wydawnictwo NOWINY sp. Zo.o.z siedzibą w Raciborzu
 • Przedszkole nr 12 w RaciborzuPowiatowa Poradnia Psychologicznao-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
 • Energetyka Solarna ensol sp. Zo.o w Raciborzu
 • Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisłaiu Śląskim
 • ARMEX w Raciborzu
 • Agencja Public Relations Adventure Media s.c. w Raciborzu
 • Wydawnicwo PWSZ w Raciborzu
 • Urząd Miasta Racibórz
 • Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
 • FIZJO-MED. s.c w Raciborzu
 • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka
 • Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
 • Fabryka Obriabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej
 • Biuro Poselskie Posła RP Henryka Siedlaczka
 • Centru m Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
 • Centrum Zarządzania Nieruchomościami „DOMPLEX” w Raciborzu
 • Bank Spółdzielczy w Głubczycach
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 • Uurząd Gminy w Gorzycach
 • Urząd Miejski w Kietrzu
 • Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” w Kuźni Raciborskiej
 • Zespół Szkół w Gołkowicach
 • Stowarzyszenie Bractwo Sorontar
 • Wakacje Inaczej sp. Zo.o. w Rybniku
 • Urząd Gminy L:yski
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM w Raciborzu
 • NASZ DOM Maria Krzywolak w Raciborzu
 • Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych mgr inż.arch Magdalena Szczyrba w Raciborzu
 • „KONSORCJUM MP” SP.ZO.O. w Raciborzu
 • Spóldzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA w Raciborzu
 • PPU „PROSTYL” sp.zo.o. w Rybniku
 • „ZAST-PPD” w Raciborzu
 • Akademia Fitness w Raciborzu
 • Adamus-Art w Rybniku
 • Urząd Skarbowy w Rybniku
 • Powiatowe Starostwo w Głubczycach
 • Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
 • Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. zo.o. w Raciborzu
 • AFB Tłumaczenia we Wrocławiu
 • KWK Rydułtowy- Anna
 • Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
 • SUNEX S.A. w Raciborzu
 • ROW-JAS Elektromechanika sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
 • CONCEPT AUTOMATIC  w Raciborzu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Raciborzu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu
 • Gimnazjum nr 5 w RaciborzuPubliczne Przedszkole nr 19 z oddziałami Integracyjnymi nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach
 • Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach
 • Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
 • Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
 • Przedszkole w Bieńkowicach
 • IZOSERWIS. Izolacje Budowlane. Racibórz, u. Starowiejska 97
 • RODE PROJECT. Racibórz, ul. Wileńska 17/2
 • ACKEE GROUP. Maria Strzeduła. Racibórz ul. Solna 19/7
 • PLANERGA sp. z o.o., Katowice
 • Biuro Poselskie Gabrieli Lenartowicz w Raciborzu
 • Urząd Miasta Wodzisław Śląski
 • Gminne Centrum Kultury w Nędzy
 • Urząd Gminy Bierawa
 • Urząd Gminy Lubomia
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
 • PAMAR. Kornelia Chłapek. ul. Kołłątaja 2a, 44-337 Jastrzębie Zdrój
 • Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa w Jejkowicach