ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE                               

Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Raciborzu                               

Instytut  Studiów  Edukacyjnych

Kierunek:  Pedagogika

Specjalność:  Pedagogika resocjalizacyjna( II rok, sem. IV)

Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej

Egzaminator       mgr Urszula Oleś

ZAGADNIENIA

 1. Zagadnienia wprowadzające: definiowanie podstawowych pojęć, określanie zakresu oddziaływań, formułowanie celów pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 2. Formy opieki nad dzieckiem w Polsce ( charakterystyka wybranych form).
 3. Cechy różnicujące wartości opieki i wychowania (analiza).
 4. Funkcje opiekuńczo- wychowawcze placówek oświatowych (charakterystyka funkcji i przykłady ich realizacji).
 5. Zasady procesu opiekuńczo- wychowawczego
 6. Metody pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 7. Postawy opiekuńcze i dyspozycje osobowościowe opiekuna- wychowawcy.

           Literatura podstawowa.

 • T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, WA ŻAK Warszawa 2003
 • Z. Dąbrowski , Pedagogika opiekuńcza w zarysie t. I i II, Wyd. UWM, Olsztyn 2006.
 • Z. Dąbrowski, G. Gajewska, Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej, WSP, Zielona Góra 1995
 • G Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński, Warsztat pracy pedagoga, PEKW „Gaja”, Zielona Góra 2002/ 2003
 • Gajewska G. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka Wyd. PEKW” GAJA”, Zielona Góra 2004.
 • Brańka Z. (red.) Podmioty opieki i wychowania. Wyd. AP, Kraków 2002
 • Górnicka B. Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. Wyd. U.O., Opole 2015

Literatura uzupełniająca.

 • Gurycka, O sztuce wychowania, CODN, Warszawa 1997
 • Z Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria, terminologia, UW-M, Olsztyn 2002
 • Sałasiński, B. Badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa 2003
 • Pyrzyk I. Wprowadzenia do pedagogiki opiekuńczej, Wyd. WSH-E, Włocławek 2006
 • Czasopisma: Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. Kwartalnik Pedagogiczny.