Informujemy, że zajęcia z mgr Grzegorzem Wachowskim w dniu 12-05-2018 r. z przedmiotu wychowanie fizyczne są odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z prowadzącym w innym terminie.