Dodatkowe konsultacje z mgr Agnieszką Ostrowską odbędą się 28.02.2020 r. g. 15.00-15.45 na krytej pływalni