Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia informuje, że zajęcia z mgr Agnieszką Ostrowską dla kierunków:

  • II rok wychowanie fizyczne w terminie 20-04-2018 r.
  • II rok Język angielski, Bezpieczeństwo państwa (gr. week), Administracja (gr. week) w terminie 21-04-2018 r.

nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z prowadzącym w późniejszym terminie.