Informujemy, że zajęcia z mgr Agnieszką Ostrowską w poniższym terminie są odwołane:
04-04-2019 r.- wychowanie fizyczne (I rok)
06-04-2019 r.- automatyka i robotyka (II rok)

Termin odrobienia zajęć do ustalenia z prowadzącym.