Termin odrobienia zajęć dla I roku WF gr. sportowa przedmiotu Metodyka WF 13-04-2019 r. g. 16.30-17.15 s.