Informujemy, że 18-05-2019 r. w sali 317 (zmiana) g. 8.15-10.30 (zmiana) odbędą się obowiązkowe zajęcia z mgr Krzysztofem Szydłowskim.
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej jest przedmiotem obowiązkowym wynikającym z realizacji planu studiów kierunku wychowanie fizyczne (rok II)

Zajęcia dotyczą grupy sportowej
Obecność obowiązkowa.