Informujemy, że zajęcia z mgr Magdaleną Liszką na kierunku Język niemiecki (rekreacyjne formy ruchu) w dniu 24-11-2017 r. oraz 27-11-2017 r. g. 14.00-15.30 nie odbędą się.
Termin odrobienia zajęć według poniższego schematu:

  • 23-11-2017 r.
  • 30-11-2017 r.   godz. 15.00-16.00 (sala gimnastyczna)
  • 07-12-2017 r.